See other templates

Avís legal.

El present avís legal estableix les condicions d'ús del lloc web "www.atsantjustfc.cat" i "www.atsantjustfc.catque està a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés al lloc web www.atsantjustfc.com ja www.atsantjustfc. cat, atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari, de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís Legal i la nostra Política de Privacitat. Tots els drets de propietat intel · lectual del domini web www. atsantjustfc.cat i www.atsantjustfc.com, així com dels seus continguts pertanyen, bé al Atlètic Sant Just, FC, bé a terceres persones, de manera que cap usuari està autoritzat a fer ús, ni imprimir-los ni emmagatzemar-los en cap suport físic en cap cas que no sigui el de la seva utilització personal i privada. Quedant doncs prohibida la modificació, descompilació o la utilització comercial de qualsevol part de la mateixa. Les dades, textos, informacions, gràfics o vincles publicats a la web www.atsantjustfc . cat i www.atsantjustfc.com, són recopilats amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en els mateixos sense que, el seu accés, generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i l'Atlètic Sant Just, FC

Atlètic Sant Just, F.C. es reserva el dret de modificar els continguts del domini web www.atsantjustfc.cat i www.atsantjustfc.com sense previ avís. Els enllaços i hipertextos que, si escau, possibiliten l'accés a través del lloc web a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de l'Atlètic Sant Just, FC, pel que no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni dels efectes que poguessin derivar d'aquesta informació. L'Usuari té terminantment prohibit introduir qualsevol tipus de virus o programa maliciós en el domini www.atsantjustfc.cat i www.atsantjustfc.com, així com intentar accedir a les dades del mateix, modificar-los, accedir als comptes de correu, missatges, etc .

En conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l'usuari NO seran incorporades a cap fitxer automatitzat. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 d'11 de juny, prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats diferents per les que han estat sol · licitats a l'Usuari. Finalment l'Usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel · lació dels mateixos. Veure Política de Privacitat.

Atlètic Sant Just, F.C. no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui l'origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les quals l'Usuari pugui accedir a través del web www . atsantjustfc.cat i www.atsantjustfc.com. L'usuari accepta expressament deixar exempta a l'Atlètic Sant Just, FC de qualsevol responsabilitat relacionada amb la web www.atsantjustfc.cat i www.atsantjustfc.com. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l'accés a aquests continguts així com de la seva reproducció o difusió. Atlètic Sant Just, F.C. no serà responsable de les infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d'un altre usuari de www.atsantjustfc.cat i www.atsantjustfc.com, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel · lectual o industrial.

Atlètic Sant Just, F.C. farà ús de les accions civils o penals que per llei correspongui, davant qualsevol utilització indeguda del seu domini web www.atsantjustfc.cat i www.atsantjustfc.com. Els litigis que poguessin sorgir en relació a aquest domini es regiran únicament pel dret espanyol, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals competents a Barcelona.

Cap Amunt